رایحه نارنگی

رایحه نارنگی

5 محصول وجود دارد

رایحه نارنگی

Showing 1 - 5 of 5 items
 • دیکانت سرج لوتنس بپتیم دو فیو Decant Serge Lutens Bapteme...

  دیکانت سرج لوتنس بپتیم دو فیو زنانه و مردانه شرح رایحه سرج لوتنس بپتیم دو فیو عطری است گرم و جذاب که شروعی شیرین و مربا مانند از نارنگی و همراهی تلخی ملایمی از چوبها دارد که ترکیبی بسیار خوشبو را با کمک هم ایجاد میکنند. با گذر زمان رایحه چوبی قویتر شده و حالتی تلخ تر و کمی دودی پیدا میکند. رایحه میانی و پایه عطر رایحه ای گرم، شیرین، مرکباتی، تلخ، چوبی و...

  630,000 ریال
 • سمپل سرج لوتنس بپتیم دو فیو Sample Serge Lutens Bapteme du Feu سمپل سرج لوتنس بپتیم دو فیو Sample Serge Lutens Bapteme du Feu
  موجود نیست
  سمپل سرج لوتنس بپتیم دو فیو Sample Serge Lutens Bapteme...

  سمپل سرج لوتنس بپتیم دو فیو زنانه و مردانه

  1,030,000 ریال
 • سمپل سرج لوتنس بپتیم دو فیو Sample Serge Lutens Bapteme du Feu سمپل سرج لوتنس بپتیم دو فیو Sample Serge Lutens Bapteme du Feu
  موجود نیست
  سرج لوتنس بپتیم دو فیو 50میل Serge Lutens Bapteme du Feu
  3700358123297

  سرج لوتنس بپتیم دو فیو زنانه و مردانه 50میل شرح رایحه سرج لوتنس بپتیم دو فیو عطری است گرم و جذاب که شروعی شیرین و مربا مانند از نارنگی و همراهی تلخی ملایمی از چوبها دارد که ترکیبی بسیار خوشبو را با کمک هم ایجاد میکنند. با گذر زمان رایحه چوبی قویتر شده و حالتی تلخ تر و کمی دودی پیدا میکند. رایحه میانی و پایه عطر رایحه ای گرم، شیرین، مرکباتی، تلخ، چوبی و...

  37,350,000 ریال
 • سرج لوتنس بپتیم دو فیو 100میل Serge Lutens Bapteme du Feu سرج لوتنس بپتیم دو فیو 100میل Serge Lutens Bapteme du Feu
  موجود نیست
  سرج لوتنس بپتیم دو فیو 100میل Serge Lutens Bapteme du Feu
  3700358123709

  سرج لوتنس بپتیم دو فیو زنانه و مردانه 100میل شرح رایحه سرج لوتنس بپتیم دو فیو عطری است گرم و جذاب که شروعی شیرین و مربا مانند از نارنگی و همراهی تلخی ملایمی از چوبها دارد که ترکیبی بسیار خوشبو را با کمک هم ایجاد میکنند. با گذر زمان رایحه چوبی قویتر شده و حالتی تلخ تر و کمی دودی پیدا میکند. رایحه میانی و پایه عطر رایحه ای گرم، شیرین، مرکباتی، تلخ، چوبی و...

  55,820,000 ریال
 • سرج لوتنس بپتیم دو فیو 100میل Serge Lutens Bapteme du Feu سرج لوتنس بپتیم دو فیو 100میل Serge Lutens Bapteme du Feu
  موجود نیست
  تستر سرج لوتنس بپتیم دو فیو 100میل Tester Serge Lutens...
  3700358004268

  تستر سرج لوتنس بپتیم دو فیو زنانه و مردانه 100میل شرح رایحه سرج لوتنس بپتیم دو فیو عطری است گرم و جذاب که شروعی شیرین و مربا مانند از نارنگی و همراهی تلخی ملایمی از چوبها دارد که ترکیبی بسیار خوشبو را با کمک هم ایجاد میکنند. با گذر زمان رایحه چوبی قویتر شده و حالتی تلخ تر و کمی دودی پیدا میکند. رایحه میانی و پایه عطر رایحه ای گرم، شیرین، مرکباتی، تلخ،...

  40,610,000 ریال