رایحه دارچین

رایحه دارچین

2 محصول وجود دارد

رایحه دارچین

Showing 1 - 2 of 2 items
  • تستر کاستوم نشنال هوم مردانه Tester Costume National Homme
    8034041522018

    تستر کاستوم نشنال هوم مردانه شرح رایحه کاستوم نشنال هوم عطری است مردانه و خوشبو که شروعی نیمه شیرین، گرم و کمی تلخ از ترکیب رایحه مرکبات و دارچین دارد و تلخی متعادلی از میخک نیز آنها را همراهی میکند. با گذر زمان رایحه مرکباتی محو شده و رایحه ای میوه ای جایگزینش میگردد و همزمان دارچین و حس ادویه ای نیز قویتر میگردند. رایحه میانی و پایه عطر رایحه ای گرم،...

  • دیکانت کاستوم نشنال هوم مردانه Decant Costume National Homme

    دیکانت کاستوم نشنال هوم مردانه شرح رایحه کاستوم نشنال هوم عطری است مردانه و خوشبو که شروعی نیمه شیرین، گرم و کمی تلخ از ترکیب رایحه مرکبات و دارچین دارد و تلخی متعادلی از میخک نیز آنها را همراهی میکند. با گذر زمان رایحه مرکباتی محو شده و رایحه ای میوه ای جایگزینش میگردد و همزمان دارچین و حس ادویه ای نیز قویتر میگردند. رایحه میانی و پایه عطر رایحه ای گرم،...