Majda Bekkali

Majda Bekkali

5 محصول وجود دارد

برند ماجدا بکالی

مجدا بکالی در خانواده ای نجیب و قدیمی در شهر فاس مراکش به دنیا آمد. وی از کودکی در بستری مستعد شکوفایی هنر ودر کنار روایح مختلف پرورش یافت و از میان داستانهای شگفت انگیز اجدادش گذر کرد، تا جایی که امروز خودش را یک داستانسرا میداند.

در هجده سالگی برای ادامه تحصیل در رشته تاریخ هنر وارد پاریس شد. در پایان برنامه درسی غنی و گسترده...

برند ماجدا بکالی

مجدا بکالی در خانواده ای نجیب و قدیمی در شهر فاس مراکش به دنیا آمد. وی از کودکی در بستری مستعد شکوفایی هنر ودر کنار روایح مختلف پرورش یافت و از میان داستانهای شگفت انگیز اجدادش گذر کرد، تا جایی که امروز خودش را یک داستانسرا میداند.

در هجده سالگی برای ادامه تحصیل در رشته تاریخ هنر وارد پاریس شد. در پایان برنامه درسی غنی و گسترده اش، مدیریت بخش نوآوری چندین برند معروف را به عهده گرفت و در سال 2009 خانه عطر خود را تاسیس کرد.

کمتر
بیشتر
Showing 1 - 5 of 5 items